Search

Shri Krishna Coaching Ganj Basoda

 

 

  • priyanka_pratibha
  • shivani_vishwakarma
  • rakhi_ahirwar
  • kirti_panthi
  • shivsundari_baghel
  • vaisnavi_chaturvedi

 

 

Name : Kavita Balmiki

Father Name : Shri Ganeshram Balmiki

Class : 10th , DOB : 8-2-1999

Talent : Painting 

 

Name : Bhavna Malviya

Father Name : Shri Meba Lal Malviya

Class : 10th  , DOB :01-02-2000

Talent : Painting 

 

Name : Rahul Namdev

Father Name : Shri Kamal Singh Namdev

Class : 10th , DOB : 20-05-1999

Talent : Painting 

 

 

Name : Sagar Kushwah

Father Name : Shri Ganpat Singh Kushwah

Class : 10th , DOB : 14-7-1998 

Talent : Painting 

 

Name : Umesh Rai

Father Name : Shri Bahadur Singh Rai

Class : 6th , DOB : 03-05-2003

Talent : Painting 

 

Name : Urmila Raikwar

Father Name : Shri Suresh Raikwar

Class : 10th

Talent : Painting 

 

Name : Vasanti Sahu

Father Name : Shri Rajkumar Sahu

Class : 10th , 

Talent : Painting